กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

โครงสร้างบริหารในกลุ่มงาน


โครงสร้างการบริหารในกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com