กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

โครงสร้างบริหารในกลุ่มงาน 

{{sub_item.name1}}

{{sub_item.pos1}}


 

{{sub_item.name2}}

{{sub_item.pos2}}


 

{{sub_item.name3}}

{{sub_item.pos3}}


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com