ข่าวประกาศ


ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 | 129 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์
UploadImage

เอกสารแนบ

129
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com