ข่าวประกาศ


ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 07 มีนาคม 2567 | 385 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
UploadImage385
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com