ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 | 19185 Views | งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

เอกสารแนบ

19185
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com