ข่าวกิจกรรม


โครงการ​สร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 08 สิงหาคม 2565 08 สิงหาคม 2565 | 859 Views | กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์
โครงการ​สร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๕๖๕-๒๕๖๗)  กิจกรรมที่ ๓ เยี่ยมเสริมพลังการนำร่องสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย “สบช. โมเดล” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

859
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com