ผลงานอาจารย์


โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังห

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 | 1658 Views
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
*******ดูรูปได้ที่นี้******

1658
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com