ข่าวสารและกิจกรรม


เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3

วันที่ 02 มิถุนายน 2563 | 1570 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง 25ธันวาคม 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าอบรมได้ที่ http://co-dev.pi.ac.th/#/login เท่านั้น

UploadImage

เอกสารแนบ

1570
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com