ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด

ลำดับ ชื่อข่าว จำนวนผู้เข้าชม กลุ่มงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

 
534
จำนวนหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
อาจารย์ของวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพ

ดูทั้งหมด

วารสาร สารสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
  • วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลครูดีในดวงใจ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com