วิสัยทัศน์
Get Adobe Flash player

 

                                                                           bnc

 

  • วิสัยทัศน์

    เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลเด็ก

 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory