ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
Get Adobe Flash player
แจ้งให้ทราบ
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_CFU
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
วพบ.ชลบุรี รับการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 18 ตุลาคม 2559 เขียนโดย pongpun 144
1-8-57โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย pongpun 206
18 ก.ค. 57 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 24 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย pongpun 362
18-29 สิงหาคม 57โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลทารกแรกเกิด 18 กันยายน 2557 เขียนโดย pongpun 322
21 ตุลาคม 58 วันพยาบาลแห่งชาติ 28 ตุลาคม 2558 เขียนโดย pongpun 290
29-09-57ร้อยใจร้อยผูกพันธ์ งานมุฑิตาจิตอาจารย์อารีย์ เธียรประมุข 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย pongpun 420
29-09-57โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษาและพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย pongpun 274
4-10-57 ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย pongpun 385
4-8-57สวดมนต์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 18 กันยายน 2557 เขียนโดย pongpun 195
7กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 14-16 ธค 57 ณ ต้นบุญธรรมสถาน ต เหมือง อ เมือง จ ชลบุรี 16 ธันวาคม 2557 เขียนโดย pongpun 259
BCNCB SPORT DAY 27 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย pongpun 364
Big Cleaning Day 27 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย pongpun 286
BNC Healthy day 24 ธันวาคม 2556 เขียนโดย pongpun 561
Bye Nior 34 27 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย pongpun 506
Cultural Night 5-11-58 06 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย pongpun 251
Faculty/Student Exchange and Cultural Immersion: STIKes Muhammadiya Prongsewu Lampung, Indonesia Vs. Boromarajonani College of Nursing Chonburi, Thailand, 8-11 March 2015 23 มีนาคม 2558 เขียนโดย pongpun 269
Freshy Night 28 08 57 18 กันยายน 2557 เขียนโดย pongpun 426
Welcome Colorful Summer Party 03 เมษายน 2557 เขียนโดย pongpun 448
Welcome to BNC Land (Land of good memory) 24 ธันวาคม 2556 เขียนโดย pongpun 391
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User 605

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory