Get Adobe Flash player
 • เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย
 • มาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • มาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
  ทำนอง – คำร้อง : “พรพิรุณ” ขับร้องหมู่

 • พวกเราวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สถานของเราชลบุรี ประจักษ์ศักดิ์ศรีรุ่งเรืองนานมา
  เรามีเพียบพร้อม ความอ่อนน้อม ทั้งมีเมตตา รู้ทุกด้าน ทุกมวลวิชา มุ่งเสาะหาเพื่องานธำรง
  เชี่ยวชาญการพยาบาล รู้การงานเราช่วยสังคมโดยตรง เรามีซึ่งวัตถุประสงค์ มีเจตจำนงช่วยผู้เจ็บไข้
  ทั้งให้ความรู้ชาวประชา เรื่องอนามัย ความเป็นอยู่ชีวิตแบบไทย เราพร้อมใจช่วยเหลือเกื้อกูล
  เช่นมิสส์ไนติงเกล ผู้บำเพ็ญเป็นตัวอย่างบุญ ท่านมีคุณธรรมพร้อมมูล
  ท่านเกื้อหนุนผู้ที่ยากไร้ ท่านยอมพลีทั้งชีวิต ท่านอุทิศกายและใจ ทุกข์ยากไม่เคยจะไปคิดกังวล
  เลือดชาวสีฟ้าเช่นกัน ขอยืดมั่นทำประโยชน์ให้ทุกชั้นชน ด้วยใจซึ่งมั่นในกุศล
  ตั้งมั่นกมลอยู่ในความดี มีคุณธรรม สมเกียรตินามอันทรงศักดิ์ศรี บรมราชชนนี พยาบาลมิ่งขวัญชาวชล.
  ดุจดังเฟื่องฟ้างาม สวยทุกยามทั้งยังอดทน สู้ดินฟ้าลมกล้าและฝน
  แข็งแกร่งจนเลื่องชื่อลือชา เทิดศักดิ์ศรีของเราไซร้ ภาคภูมิในนามล้ำค่า ทรงเกียรติแห่งพระแม่ฟ้าของชาวไทย
  มั่นคงความเสียสละ มุมานะเรียนเพื่อไว้ช่วยชาติไทย เพื่องานพยาบาลก้าวไกล เทิดศักดิ์ศรีไว้ให้ชนกล่าวขวัญ
  พร้อมทั้งความรู้ มีกตัญญูรู้คุณทั่วกัน เรารักชาติ รักศาสน์ ราชัน รักการงานยิ่งเหนือชีวา.

 •  
 •  

 • เพลงมาร์ชพยาบาล
 • เพลงมาร์ชพยาบาล
 • คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม

 • อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่
  หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน
  ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล
  ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล
  (สร้อย) อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
  เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน
  แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร
  แม้เหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย

 •  
 •  

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory