Get Adobe Flash player

 

 ประกาศ

นักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 

 แจ้งขอปฎิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ 

ดูรายละเอียดการรายงานตัวได้ที่นี้

Download เอกสารชำระเงินสำหรับนักศึกษาใหม่  เริ่มชำระวันที 12 - 17 ก.ค. 2562

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory