Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1

    •           กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 5 สิงหาคม 2561
               -   ขอเชิญผู้ปกครองเข้ารวมกิจกรรมพร้อมนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.
              ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน
              ขอให้นักศึกษาที่พักนอกเขต อ.เมือง จ.ชลบุรี ดำเนินเรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน ออกจากบ้านของตนเอง และนำหลักฐานมามอบให้ผู้จัดการหอพักนักศึกษา (คุณชรินทร์ เขาแก้ว) ในวันที่รายงานตัว : 16 กรกฎาคม 2561
              *** ตารางโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา *** 

 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory