วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Get Adobe Flash player

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กำหนดจัดโครงการการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560

(หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)

กำหนดรับสมัคร
วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2560

สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 038 - 285532 . 038 - 282608 . 038 - 285534
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี้

  - ใบสมัคร

  - กำหนดกิจกรรมรับสมัคร
หรือสามารถสมัครทาง Online ได้ที่นี้

  - สมัคร Online (ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครฉับบจริงในวันที่ 11 พฤษจิกายน 2560)

 
-----------------------------------------------

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory