วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Get Adobe Flash player

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรีแปรอักษรและร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปเพื่อถวายสักการะ

และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory