งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
Get Adobe Flash player
  •      งานแผนและยุทธศาสตร์
    bghead


circle-d-3 เอกสารงานแผน ปีงบ 2560
postbullets แบบขอปรับแผนงานโครงการ ปีงบ 60
postbullets 
แบบติดตามโครงการ (update091059)
postbullets แบบติดตามแผนปฏิบัติการ(update091059)
postbullets 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการติดตามโครงการ(update091059)
postbullets 
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ(update091059)
postbullets 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ(update091059)
postbullets 
แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์(update091059)
postbullets 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการติดตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ (update091059)


   circle-d-3 เอกสารงานแผน ปีงบ 2559
postbullets 
แผนปฏิบัติการฉบับตั้งต้นแผนประจำปีงบประมาณ 2560 (update020859)

 

 

    circle-d-3 download  แบบฟอร์ม  ปย.2 และแบบติดตาม ปย.3

 

 

 

 

 

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory