Get Adobe Flash player

CINAHL at BNC CHONBURI

EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
61ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (การรับตรงจากพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2561----------------------- ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้  รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา.....อ่านต่อ
10780
61-2-2ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (การรับตรงจากพื้นที่) คัดเลือกรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561----------------------- ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้  รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 คัดเลือกรอบ.....อ่านต่อ
3200
2018-01-19-11-58-17 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (การรับตรงจากพื้นที่) ประจำปี การศึกษา.....อ่านต่อ
3620
2561  ข้อมูลการับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561          ปฎิทินการรับตรงจากพื้นที่ ปฎิทินการับตรง ประกาศการับตรงจากพื้นที่ ประกาศการรับตรง     รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Fanpage Facebook  : ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.....อ่านต่อ
41750
2016-11-03-08-10-59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกิจกรรมการแปรแถว/แปรขบวน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒ พย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สนามกีฬาภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 283 คน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า.....อ่านต่อ
16710
4-1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรีอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิกฤตผู้ใหญ่ รุ่นที่ 4 ( 1 เดือน ) หลักการและเหตุผล         การเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ผู้ป่วยต้องประสบกับภาวะคุกคามต่อชีวิตทางด้านร่างกาย (Life-threatening) ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขต้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างฉับพลัน.....อ่านต่อ
1560
2156641 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  * * คลิกโหลดเอกสารเพิ่มเติม *.....อ่านต่อ
2330
2017-09-20-07-17-14   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 จัดโครงการ ....ประชุมวิชาการ “ภาคีตะวันออกร่วมใจ ส่งเสริมปฐมวัย...อ่านต่อ
2017-09-20-07-02-42     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 6 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
good-nurse โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีสมรรถนะของการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปีงบประมาณ...อ่านต่อ
2017-02-10-04-33-31 บูรณาการกับบริการวิชาการภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6 ธันวาคม...อ่านต่อ
26-27-15-2559-gallery-a5907-3-gallery การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม...อ่านต่อ
2-7-1-2559 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ(ผู้ใหญ่) รุ่นที่2 วันที่ 7 มีนาคม - 1 เมษายน...อ่านต่อ
2014-09-13-07-27-02    สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านสุขภาพตำบลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2556( เดือนมิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2557...อ่านต่อ
2014-06-12-08-27-12    กิจกรรมให้ความรู้บริการวิชาการ เนื่องใน วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม...อ่านต่อ
2014-04-24-03-20-24   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ2557 วันที่ 11 เมษายน...อ่านต่อ
2014-03-19-15-31-25    อนาคตก้าวไกลสุขภาพเด็กไทยปลอดภัยจากโรคเบาหวาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้...อ่านต่อ
2014-03-19-15-28-16   พนักงานรู้รักสุขภาพป้องกันภัยจากโรงงาน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน   &n...อ่านต่อ
take-care-of-yourself    โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ    ...อ่านต่อ
nutritive          โครงการหน่วยบำรุงทกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม...อ่านต่อ
2013-11-21-08-32-16โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
2013-11-21-08-00-18   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน กับ อสม. ตำบลบางทราย...อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

12-2561 ประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" วันที่ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
google-for-education-10-2561 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้งาน Google For Education วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์...อ่านต่อ
2561 กิจกรรม งานวัดสบัดช่อ 8 มกราคม 2561 ณ อาคาร 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
5454  การประชุมวิชาการ และ ประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก การพยาบาลไทย : ก้าวอย่างไรสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง...อ่านต่อ
26-2560  ทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ลานวัฒธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2017-12-26-07-45-02 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก 26 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพระบรมราชชนก...อ่านต่อ
2017-12-19-04-37-11 การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
19-2560-10-2560 การฝึกอบรมสุขภาวะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๑ สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 – 10 ธันวาคม 2560 ณ...อ่านต่อ
2017-12-19-04-22-34 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ...อ่านต่อ
31561 พิธีมอบหมวก ประทีบปณิธานและทุนการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์...อ่านต่อ
4564   กิจกรรมตลาดนัดความดีและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทายโจ๊ก บริเวณลานวัฒนธรรม วันที่ 9 พฤศจิิกายน...อ่านต่อ
9-2560  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี - จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ...อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory