Get Adobe Flash player
คลิกชมภาพกิจกรรม
EPlogo Search CINAHL at BNC Chonburi.:
Keyword Title Author Nursing VDO
 
2019-03-14-08-35-26ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนยุวพุทธิสมาคม ชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี 2562 ***** ดูรายละเอียดได้ที่นี้ ******อ่านต่อ
17630
studen62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลรอบที่ 2 ดูรายละเอียดได้ที่นี้อ่านต่อ
16980
2562-3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  (รับตรง) ประจำปีการศึกษา2562 ประมวลผลรอบที่ 2 ดูรายละเอียดได้ที่นี้อ่านต่อ
11380
2019-02-22-07-31-35ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลรอบที่.....อ่านต่อ
10230
2019-02-22-07-31-36ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลรอบที่ 1 ***********ดูรายชื่อได้ที่นี้(รับตรง)รอบ2*************  อ่านต่อ
6850
2563ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปี 2563ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ***********ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา.....อ่านต่อ
230
2019-09-09-07-21-36ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ……………………………………………..           ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการดำเนินโครงการ การจัดอบรม.....อ่านต่อ
190
2019-09-06-08-20-59ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดการหอพัก ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานจัดการหอพัก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านสวัสดิการของนักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงประกาศรับสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่งพนักงานจัดการหอพัก จำนวน 1.....อ่านต่อ
290

กิจกรรมวิทยาลัย

9-86-10-2561-60-2535อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...อ่านต่อ
9-9-2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ลานวัฒนธรรม  วันที่ 9 สิงหาคม...อ่านต่อ
28 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม...อ่านต่อ
23-25-2561 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 กรฏฎาคม...อ่านต่อ
9-11-61 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 61 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
4-6-61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 61 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2018-07-12-08-57-16 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
2018-07-12-08-51-22 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ ๒๘ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...อ่านต่อ
8-2561-4-4404 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการ อบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ...อ่านต่อ
3-2561-1-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน...อ่านต่อ
25-2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ สสส และ กระทรวงสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญ เลิกบุหรี่ทั่วไทย...อ่านต่อ
1-21-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 21 พ.ค....อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

 

ฐานข้อมูลห้องสมุด Online


bannercinahl
iglibrary
ebooklib
thailis

หน่วยงานภายนอก

วิทยาลัยคุณธรรม นำความดี สู่สังคม

bncmemory